Η Βιβλιοθήκη του Συλλόγου

Κανονισμός Λειτουργίας & Δανειστικού Τμήματος

Κατάλογος Βιβλίων

MANAGEMENT | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | MARKETING | FRONT OFFICE
F & B RESTAURANTS - BARS | ΟΡΟΦΟΙ | KOYZINA | ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΕΛΕΤΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΒΙΒΛΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΒΙΒΛΙΑ ΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Με το υπ' αριθμό 309 πρακτικό του Διοικ. Συμβουλίου του Παγκρητίου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδο-χείων, αποφασίστηκε η δημιουργία βιβλιοθήκης με επαγγελματικά βιβλία του κλάδου μας με σκοπό:
α) την ενημέρωση των μελών του Συλλόγου για την υπάρχουσα βιβλιογραφία
β) τον δανεισμό βιβλίων στα μέλη του.

Ο κανονισμός λειτουργίας της ανωτέρω βιβλιοθήκης είναι ο εξής:
1. Όλοι οι τίτλοι των βιβλίων θα καταχωρηθούν στον Η/Υ του Συλλόγου και θα αριθμηθούν ανάλογα με την ενότητα που ανήκουν.
2. Θα γραφεί η τιμή αγοράς του κάθε βιβλίου.
3. Θα σφραγιστούν με την σφραγίδα του Συλλόγου και θα υπογραφούν από τον Γ.Γ. του Συλλόγου.
4. Τα βιβλία θα κρατούνται στο γραφείο του Συλλόγου με ευθύνη της γραμματέως.
5. Η γραμματεύς του Συλλόγου θα είναι υπεύθυνη για τον δανεισμό των βιβλίων στα μέλη του Συλλόγου.
6. θα γίνεται αλληλογραφία με εκδοτικούς οίκους και θα ενημερώνεται η βιβλιοθήκη περιοδικά για τις καινούργιες κυκλοφορίες επαγγελματικών βιβλίων.
7. κάθε έτος θα βγαίνει ένα κονδύλι για αγορά καινούργιων βιβλίων.

Ο κανονισμός λειτουργίας της δανειστικής βιβλιοθήκης για τα μέλη μας έχει ως εξής:

1. Μπορούν να δανείζονται βιβλία μόνο τα μέλη
2. Θα τηρείται βιβλίο δανεισμού με τα εξής στοιχεία:
· Αύξων αριθμός
· Ονοματεπώνυμο δανειζομένου
· Όνομα ξενοδοχείου
· Διεύθυνση δανειζομένου(ιδιωτική)
· Τηλέφωνο
· Τίτλος βιβλίου και αύξων αριθμός βιβλίου
· Ημερομηνία παραλαβής
· Ημερομηνία παράδοσης
· Εγγύηση ποσόν
· Υπογραφή δανειζομένου
3. Το κάθε μέλος του Συλλόγου έχει δικαίωμα να προμηθεύεται μέχρι 2 (δύο) βιβλία την φορά.
4. Διάρκεια δανεισμού είναι μέχρι 20 ημέρες το ανώτερο.
5. Σε περίπτωση που το μέλος δεν το επιστρέψει στο ανωτέρω διάστημα τότε στερείται το δικαίωμα δανεισμού για 6 (έξη) μήνες.
6. Με τον δανεισμό του βιβλίου ο δανειζόμενος οφείλει να αφήνει ως εγγύηση την αξία κάθε βιβλίου την οποία θα παίρνει πίσω με την επιστροφή του.
7. Τα βιβλία πρέπει να επιστρέφονται στην βιβλιοθήκη στην ίδια κατάσταση που βρισκόταν όταν τα δανείστηκε το μέλος.
Βιβλία σκισμένα, μουντζουρωμένα, σημειωμένα δεν θα γίνονται δεκτά. Ο δανειζόμενος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει ή να πληρώσει την αξία τους.

Κατάλογος Βιβλίων

1. MANAGEMENT

1. 1. MODERN HOTEL & MOTEL MANAGEMENT
1. 2. QUANTITATIVE APPROACHES TO MANAGEMENT
1. 3. QUALITY ASSURANCE AND TOTAL QUALITY MANAGEMENT
1. 4. Ο MANAGER ΤΟΥ 1΄ (2 τεμ.)
1. 5. ΗΓΕΣΊΑ & MANAGER 1΄
1. 6. ΠΩΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ ΤΟ MANAGER ΤΟΥ 1΄
1. 7. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
1. 8. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ (Α΄ ΤΟΜΟΣ)
1. 9. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ (Β΄ ΤΟΜΟΣ)
1.10. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
1.11. KEYS FOR BUSINESS FORECASTING
1.12. THE FULL HOUSE
1.13. OPERATION BREAKTHROUGH
1.14. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜANAGER
1.15. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (θΕΩΡΙΑ & ΠΑΡΞΗ)
1.16. ΟΙ 17 ΑΔΙΑΦΙΛΟΝΙΚΗΤΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
1.17. 7 HABITS ΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ MANAGERS

2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2. 1. MANAGING PEOPLE AT WORK (E)
2. 2. MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES
2. 3. ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2. 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2. 5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
2. 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

3. MARKETING

3. 1. MARKETING FOR A FULL HOUSE
3. 2. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ MARKETING
3. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ MARKETING
3. 4. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ MARKETING
3. 5. ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
3. 6. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ MARKETING
3. 7. 101 ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
3. 8. ΠΩΣ ΝΑ ΠΟΥΛΑΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ4. FRONT OFFICE

4. 1. TRAINING IN THE ROOM DIVISION PERSONNEL FOR QUALITY
IMPROVEMENT OF WORK
4. 2. ROOMS PRCEDURS MANUAL
4. 3. MANAGEMENT ΥΠΟΔΟΧΗΣ
4. 4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
4. 5. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
4. 6. ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

5. F & B RESTAURANTS - BARS

5. 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (2 τεμ.)
5. 2. THE ESSENTIAL OF GOOD TABLE SERVICE
5. 3. THE MANAGEMENT ON SERVICE IN THE F & B DEPARTMENT
5. 4. F & B POLICY & PROCEDURE MANUAL
5. 5. BASIC TRAINING PROGRAM FOR RESTAURANT MANAGEMENT
5. 6. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
5. 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
5. 8. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ (ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ &
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
5. 9. ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΕΝΟΥ
5. 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (2 τεμ.)
5. 11. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
5. 12. ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ
5. 13. Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ
5. 14. GROSSMANS GUIDE TO WINES SPIRITS & BEERS
5. 15. THE MODERN BEERTENDER
5. 16. ΜΠΑΡ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ
5. 17. ΤΑ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΤΑ
5. 18. THE EXPERIMENTAL STUDY OF FOODS
5. 19. FOOD PREPARATION FOR HOTELS / RESTAURANTS & CAFETERIAS

6. ΟΡΟΦΟΙ

6. 1. FLOORS & FLOOR MAINTENANCE
6. 2. THE NO IRON LAUNDRY MANUAL
6. 3. THE SELECTION, CARE AND LAUNDERING OF INSTITUTIONAL
TEXTILES
6. 4. ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ
6. 5. THE SELECTION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL CARPET

7. KOYZINA

7. 1. TESTED RECIPES FOR FROZEN COOKED ENTREES
7. 2. FOOD PREPARATION FOR HOTELS, RESTAURANTS & CAFETERIAS
7. 3. TESTED QUALITY RECIPES
7. 4. THE EXPERIMENTAL STUDY OF FOODS
7. 5. ΟΔΗΓΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

8. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

8. 1. BASIC AUDITING PRINCIPLES
8. 2. FUNDAMENTAL ACCOUNTING PRINCIPLES
8. 3. HOTEL ACCOUNTING
8. 4. THE INCOME TAX AND BUSINESS DECISIONS
8. 5. UNIFORM SYSTEM OF ACCOUNTS FOR HOTELS
8. 6. MANAGERIAL ACCOUNTING
8. 7. ACCOUNTING PRINCIPLES
8. 8. INVESTMENT ANALYSIS AND MANAGEMENT
8. 9. MATHEMATICS OF FINANCE (3d edition)
8. 10. ESSENTIALS OF MANAGERIAL FINANCE
8. 11. PRACTICAL HOTEL - MOTEL COST REDUCTION HAN…
8. 12. MANAGERIAL ECONOMICS ANALYSIS AND CASES
8. 13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝ/ΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
8. 14. ΟΔΗΓΟΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ (τεύχος Β)
8. 15. PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE

9. ΜΕΛΕΤΕΣ

9. 1. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
( 4 τεμ.)
9. 2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (3 τεμ.)
9. 3. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ( 3 τεμ.)
9. 4. ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
9. 5. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ & ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
9. 6. THE ROLE OF THE E.C. IN REGARD TO TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT
9. 7. ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.
9. 8. ΟΔΗΓΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ
9. 9. CRETE DEPARTMENT AND HERAKLION
9. 10.THIRD TRIPARTITE TECHNICAL MEETING FOR HOTELS RESTAURANTS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS
9. 11. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
9. 12. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
9. 13. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (4 τ)

10. ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

10. 1. ENGYCLOPEDIA OF TRANSPORT
10. 2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
10. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
10. 4. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΜΕΓΕΘΗ, ΔΟΜΕΣ
10. 5. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
10. 6. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ
10. 7. PACKAGE TOUR
10. 8. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
10. 9. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (οργάνωση συνεδρίων στα ξεν/χεια)
10. 10. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
10. 11. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
10. 12. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
10. 13. MANAGEMENT ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
10. 14. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
10. 15. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ
10. 16. SPEECH COMMUNICATION
10. 17. ADMISSION TEST FOR GRADUATE STUDY IN BUSINESS
10. 18. PROGRAMS OF GRADUATE STUDY IN BUSINESS
10. 19. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
10. 20. ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10. 21. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

11. ΒΙΒΛΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

11. 1. ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
11. 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ
11. 3. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
11. 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
11. 5. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (Α & Β έτος) 2 ΤΟΜΟΙ
11. 6. Τ.Ε.Σ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ (Α & Β έτος)
11. 7. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ (Α & Β έτος)

12. ΒΙΒΛΙΑ ΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

12. 1. Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΝΕΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ (2 τεμ.)
12. 2. Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΝΕΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
12. 3. Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΝΕΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
12. 4. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ
12. 5. ALMANAC
12. 6. HOLLAND
12. 7. ΚΡΗΤΗ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ
12. 8. ΚΗΝΣΟΡΕΣ & ΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣ
12. 9. THE SEA WOLVES
12. 10. CRETE DEPARTMENT D' HERAKLION
12. 11. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΛΜΑΝΑΚ
12. 12. Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
12. 13. ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
12. 14. Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
12. 15. ΝΑΙ ή ΟΧΙ

 

 
Running sport media | 2021 adidas Yeezy Release Dates Updated , Gov

Περιοχή Μελών

Σύνδεση
x
Εγγραφή
x


sete  podix  olive

Επικοινωνία

 
  +302810281492
  +302810281492
  Μουγλών & Δημοκρατίας, 71601
Ν. Αλικαρνασσός - Ηράκλειο - Κρήτη

Get Social