Εκτύπωση αυτής της σελίδας

«ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Δείτε το συνημμένο αρχείο προς ενημέρωση σας σχετικά με την τον νόμο 3850 .


Συγκεκριμένα στα άρθρα 45 παρ. 2 και 48 παρ. 1 αναφέρεται η υποχρέωση εκπαίδευσης προσωπικού για πρώτες βοήθειες.

 

Συνημμένα Aρχεία Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστηκε 579 φορές