Ερωτήσεις-Απαντήσεις σε θέματα χειρισμού προβλημάτων που αφορούν διαμένοντες πελάτες

Παραθέτουμε εδώ για διευκόλυνσή σας άρθρα νόμων που αποτελούν την νομοθετική κάλυψη σε μερικές από τις πιό συχνές περιπτώσεις που αφορούν στις σχέσεις των ξενοδοχείων με δύστροπους πελάτες, κλοπές και λοιπά.

Σημείωση: Δεδομένου οτι η ερμηνεία των νόμων γίνεται κατα περίπτωση τα παρακάτω δεν αποτελούν νομική μας συμβουλή αλλά απλώς μια πρώτη βοήθεια πριν καταφύγετε στον νομικό σύμβουλο του ξενοδοχείου που εργάζεστε. 

1. Μπορεί ο διευθυντής να καλέσει αστυνομία σε περίπτωση που πελάτες δεν συμμορφώνονται με εσωτερικούς κανονισμούς του Ξενοδοχείου;

Αποτελούν οι εσωτερικοί κανονισμοί νόμιμο δικαίωμα του Ξενοδόχου; (Ύψος πιστώσεως, ώρα αναχωρήσεως, ώρες γευμάτων κλπ)

Είναι δικαίωμα κάθε διευθυντή ξενοδοχείου να καλεί την Αστυνομία όταν και εφόσον παρίσταται ανάγκη. Η αστυνομία οπωσδήποτε θα ανταποκριθεί και θα επισκεφτεί το μέρος. Ο ρόλος της Αστυνομίας σε τέτοιες περιπτώσεις θα είναι μάλλον συμβουλευτικός. Οι εσωτερικοί κανονισμοί των ξενοδοχείων δεν έχουν καμιά νομική υπόσταση. Πρόκειται περί όρων που θέτει ο κάθε ξενοδόχος στους πελάτες του.

2. Μπορεί ο διευθυντής να καλέσει αστυνομία σε περίπτωση αρνήσεως πελάτη να πληρώσει οφειλόμενο ποσό (CREDITLIMIT); Δικαιούται η Διεύθυνση να έχει τέτοιον εσωτερικό κανονισμό;

Ο Διευθυντής του ξενοδοχείου δικαιούται να καλέσει την Αστυνομία σε περίπτωση άρνησης πελάτη να πληρώσει το οφειλόμενο ποσό. Αν από τις αστυνομικές έρευνες διαπιστωθεί οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα π.χ. «Εξασφάλιση πίστωσης ή υποχρέωσης δια ψευδών παραστάσεων» - Κεφ. 154 Άρθρο 301 - τότε η Αστυνομία αναλαμβάνει την πλήρη εξέταση της υπόθεσης. Αν όμως δε διαπιστωθεί οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα, η Αστυνομία θα συμβουλεύσει για ειρηνικό διακανονισμό της υπόθεσης και την παραπομπή τους σε πολιτικές αγωγές.

Η διεύθυνση κάθε ξενοδοχείου δικαιούται να έχει τους δικούς της κανονισμούς σχετικά με τον τρόπο διευθέτησης της αποπληρωμής του λογαριασμού των πελατών τους, π.χ. πληρωμή κάθε μέρα ή εβδομάδα κλπ., αλλά αυτό δεν έχει οποιαδήποτε νομική υπόσταση εφόσον δεν αποδειχτεί οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα..

3. Αποτελεί δικαίωμα του ξενοδόχου η κράτηση περιουσίας πελατών οι οποίοι αρνούνται να πληρώσουν το λογαριασμό τους; Μπορεί η Αστυνομία να κληθεί να επέμβει;

Σύμφωνα με το Άρθρο 14(8) & (9) του Νόμου 40/69 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 28/85 και όπως προσβλέπει ο Κανονισμός 61 (2) των κανονισμών περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων των 1985, ο Ξενοδόχος έχει δικαίωμα να παρακρατήσει πράγματα που έφερε μαζί του ο πελάτης για τις νόμιμες απαιτήσεις του από τη διαμονή του πελάτη και των προσώπων που τον συνοδεύουν, εκτός από τα είδη που έχει πάνω του, ή τα πρόσωπα που τον συνοδεύουν. Σε τέτοια περίπτωση ο Ξενοδόχος είναι υπόχρεος να ειδοποιήσει σε 24 ώρες την Αστυνομία και να περιγράψει συνοπτικά τα πράγματα που κρατήθηκαν.

Η Αστυνομία μπορεί να κληθεί για σχετικές έρευνες και ενέργειες ανάλογα με την περίπτωση. Αν από τις έρευνες διαπιστωθεί οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα όπως αναφέρθηκε στο ερώτημα 2 τότε η Αστυνομία θα αναλάβει για τα περαιτέρω. Σε ενάντια περίπτωση θα συμβουλεύσει τον ειρηνικό διακανονισμό μεταξύ τους και την παραπομπή τους σε πολιτικές αγωγές.

4.   Αποτελεί η υπογραφή του REGISTRATIONCARD από τον πελάτη πράξη δεσμευτική; (CONTRACT OF AGREEMENT).

Εφόσον η υπογραφή στο REGISTRATIONCARDείναι για την περίοδο παραμονής ενός πελάτη ή του τρόπου διαμονής (BedandBreakfast, Η/Β κ.λ.π.) τότε η υπογραφή του οπωσδήποτε είναι δεσμευτική σε περίπτωση πολιτικής αγωγής. (ΚΔΤ1192/85, Καν. 10 & 64(1) & (2).

Ο Ξενοδόχος μπορεί να αρνηθεί την είσοδο εντός του ξενοδοχείου σε περίπτωση που πελάτης αρνηθεί να συμπληρώσει και να υπογράψει το σχετικό δελτίο (REGISTRATIONCARD), ή να παραχωρήσει το διαβατήριο του.

5. Μπορεί ο διευθυντής να εισέλθει σε δωμάτιο πελάτη όταν υπάρχει ανάγκη;

Το δωμάτιο στο οποίο ένας πελάτης διαμένει θεωρείται ως η κατοικία του. Συνεπώς αυτό είναι απαραβίαστο, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Συντάγματος. Είσοδος σ' αυτό μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν δικαστικού εντάλματος, ή με τη ρητή συγκατάθεση του ενοίκου ή με σκοπό τη διάσωση θυμάτων οποιουδήποτε αδικήματος βίας ή οποιασδήποτε καταστροφής. Επίσης αν έληξε η προθεσμία κλήσεως της μισθώσεως δωματίου ο πελάτης υποχρεούται να το εκκενώσει μέχρι της μεσημβρίας της ημέρας αναχώρησης του. Σε περίπτωση άρνησης του πελάτη να το εκκενώσει, ο ξενοδόχος δικαιούται να βγάλει από το δωμάτιο τον πελάτη μαζί με τις αποσκευές του. (ΚΔΠ 192/85, Κανονισμός 54).

6. Ως προς την αστυνομία και το νόμο υπάρχει διαφορά ως προς τα δικαιώματα πελάτη που μένει εντός ξενοδοχείου από πελάτη που απλώς κάνει χρήση των Δημόσιων χώρων (PASSANT);

Θα μπορούσε π.χ. κάποιος NON-RESIDENT να θεωρηθεί ανεπιθύμητο πρόσωπο και να εκδιωχθεί από τους Δημόσιους χώρους (Publicareas) ενός ξενοδοχείου;

Η διαφορά που υπάρχει ως προς τα δικαιώματα πελάτη που μένει μέσα στο ξενοδοχείου (RESIDENT) από πελάτη που απλώς κάνει χρήση των Publicareas (PASSANT) - κοινόχρηστα είναι ότι: Ο RESIDENT μπορεί να χρησιμοποιεί με λογική και σύμφωνα με την επικρατούσα συνήθεια:

Α. Τα δωμάτια που ενοικίασε,

Β. Τους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου, όπως αυτοί αναφέρονται στον Καν. 22 των Κ.Δ.Π. 192/85, και

Γ. Των υπηρεσιών του προσωπικού.

Ο απλός πελάτης που ίσως επισκέφθηκε το μπαρ του ξενοδοχείου για ένα ποτό ή για να συμμετάσχει σε κάποια δεξίωση, μπορεί να χρησιμοποιήσει τους αναγκαίους κοινόχρηστους χώρους, όπως χώρους στάθμευσης, αποχωρητήρια, σκάλες, σαλόνι κλπ.

Ο ξενοδόχος μπορεί να αρνηθεί είσοδο σε πελάτη και σε περαστικό πελάτη (PASSANT) και να ζητήσει απ' αυτόν να φύγει από τους Δημόσιους χώρους του ξενοδοχείου, αν αυτός πάσχει από μολυσματική ή μεταδοτική ασθένεια, ή είναι παράφρων, ή είναι μεθυσμένος, ή είναι σε αποκρουστικό βαθμό ρυπαρός. (ΚΔΠ 192/85, Καν. 49 (1). Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο πελάτης ή / και ο περαστικός πελάτης (PASSANT) χρησιμοποιούν δωμάτια ή κοινόχρηστους χώρους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ενοχλούν τους υπόλοιπους ένοικους και πελάτες του ξενοδοχείου.

Τυχόν άρνηση του πελάτη αυτού να φύγει, ο ξενοδόχος μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια της Αστυνομίας η οποία θα επιληφθεί της υπόθεσης. Σε περίπτωση διάπραξης οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος εκ μέρους του πελάτη π.χ. παράνομη είσοδος, Κεφ. 154, Άρθρο 280 -(είσοδος σε ξένη περιουσία με σκοπό τη διάπραξη ποινικού αδικήματος κλπ.) ή ως (Οκνηρό και άτακτο πρόσωπο, Κεφ. 154, Άρθρο 188 (δ) και (ε) (Συμπεριφορά σε δημόσιο χώρο κατά τρόπο που ενδέχεται να προκαλέσει διασάλευση της ειρήνης), θα αναλάβει την εξέταση της υπόθεσης και θα παρουσιάσει τον κατηγορούμενο ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο ξενοδόχος υποχρεούται να επιτρέψει στον απλό πελάτη (PASSANT) να χρησιμοποιήσει τους απαραίτητα αναγκαίους κοινόχρηστους χώρους (Publicareas).

7. Δικαιούνται πελάτες (RESIDENTS) να δεχθούν γυναίκες, ή άντρες (NON-RESIDENTS) στο δωμάτιο τους; Τι ακριβώς λέει (ή δε λέει) ο νόμος για αυτό;

Οι πελάτες (RESIDENTS) δεν δικαιούνται να δεχθούν γυναίκες, ή άντρες (NON-RESIDENTS) στο δωμάτιο τους. Ο Κανονισμός 51 (2) (ΚΔΠ 192/85) αναφέρει:

«Η χρήση του ενοικιασμένου υπνοδωματίου επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο εις το μισθώσαντα τούτο πελάτη και εις τα παρ' αυτού ρητώς δηλωθέντα κατά την άφιξη του ως συνοδεύοντα τούτον πρόσωπα».

Οι πελάτες (RESIDENTS) υποχρεούνται να μη δέχονται επισκέψεις εις τα υπνοδωμάτια εκτός αν ενημερώσουν σχετικά την υπηρεσία υποδοχής του ξενοδοχείου (ΚΔΠ 192/85 Καν. 64(1) (δ).

8. Πως ενεργούμε με μεθυσμένους πελάτες όταν η οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί τους είναι άκαρπη;   Καλούμε αστυνομία;

Σε περίπτωση μεθυσμένου πελάτη που η οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί του είναι άκαρπη να γίνονται οι πιο κάτω ενέργειες από τη Διεύθυνση του ξενοδοχείου:

  1. Αν ο πελάτης είναι σε κατάσταση μέθης χωρίς να προκαλεί οποιαδήποτε ανησυχία μέσα στο ξενοδοχείο, τότε αυτός πρέπει να οδηγείται στο δωμάτιο του με ευγενικό τρόπο χωρίς οποιαδήποτε πρόκληση από μέρους της Διεύθυνσης του ξενοδοχείου. Δικά του πρόσωπα μπορούν να βοηθήσουν. Αν ο πελάτης βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση μέθης που δεν αντιλαμβάνεται τίποτε, τότε η κατάσταση πρέπει να θεωρηθεί σοβαρή σχετικά με την υγεία του και απαραίτητα πρέπει να ειδοποιηθεί γιατρός, ή να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο για θεραπεία.
  2. Αν όμως ο πελάτης δημιουργεί ανησυχία στο ξενοδοχείο και παρόλο που του έγιναν συστάσεις από τη Διεύθυνση του ξενοδοχείου, αυτός συνεχίζει να δημιουργεί ανησυχία, ή να συμπεριφέρεται κατά απρεπή τρόπο, τότε οπωσδήποτε πρέπει να ειδοποιείται η Αστυνομία για περαιτέρω ενέργειες εκ μέρους της. Είναι απαραίτητη συνεργασία ξενοδοχείου και αστυνομίας.

9. Πως σταματούμε τους «HOOLIGANS» ταραχοποιό πρόσωπα από του να εισέρχονται και κυκλοφορούν στους Δημόσιους χώρους του ξενοδοχείου;

Το κάθε ξενοδοχείο συστήνεται να διατηρεί «Άνδρες Ασφαλείας» με σκοπό να εμποδίζουν την είσοδο σε τυχών ταραχοποιό πρόσωπα, ή να τους διώχνουν αν εισήλθαν στο ξενοδοχείο. Απαραίτητα σ' αυτή την περίπτωση οι άνδρες ασφαλείας πρέπει να προσπαθήσουν να τους διώξουν χωρίς να χειροδικούν, εκτός σε περιπτώσεις αυτοάμυνας.

Αν υπάρξουν περιπτώσεις που οι «Ταραχοποιοί» δε συμμορφώνονται με τις οδηγίες των ανδρών ασφαλείας του ξενοδοχείου, οπωσδήποτε πρέπει να ειδοποιηθεί η αστυνομία για να ενεργήσει ανάλογα. Υπόψη μας πάντοτε η συνεργασία και οι καλές σχέσεις που πρέπει να έχει το κοινό με την Αστυνομία.

10. Η κράτηση των διαβατηρίων για λίγο από το Τμήμα Υποδοχής είναι νόμιμη;

Τα διαβατήρια είναι ιδιωτική περιουσία του κάθε πελάτη και γι' αυτό δεν μπορεί ο ξενοδόχος να τα κατακρατήσει, εκτός για σκοπούς καταχώρησης των στοιχείων του πελάτη, όπως αυτά φαίνονται στο διαβατήριο του και επιστροφή αυτού στον ιδιοκτήτη αμέσως. (Καν. 64(1) (β) ΚΔΠ 192/85).

11. Εάν πελάτης προξενήσει ζημιά στο ξενοδοχείο μπορούμε να τον χρεώσουμε; Εάν αρνηθεί να πληρώσει μπορούμε να φωνάξουμε αστυνομία;

Αν πελάτης προξενήσει ζημιά στο ξενοδοχείο και αυτό θεωρηθεί ότι έγινε κακόβουλα, μπορεί ο ξενοδόχος να ειδοποιήσει την Αστυνομία, η οποία και αφού επισκεφθεί το ξενοδοχείο θα επιληφθεί ερευνών και ενδεχομένως την προσαγωγή του πελάτη στη δικαιοσύνη. Αν όμως έγινε τυχαία, τότε θα παρακληθεί ο πελάτης να αποζημιώσει τον ξενοδόχο, σύμφωνα με τον Κανονισμό 63 (2), ΚΔΠ 192/85, ο οποίος αναφέρει:

«Ο πελάτης του ξενοδοχείου είναι υπεύθυνος στο ακέραιο για κάθε βλάβη ή ζημιά την οποία υπέστη το ξενοδοχείο, οφειλόμενη σ' αυτόν ή τους επισκέπτες του ή το προσωπικό που είναι στην υπηρεσία του ή σε κάθε άλλο πρόσωπο για το οποίο ευθύνεται ο πελάτης (θραύση ειδών από γυαλί ή πορσελάνη, νιπτήρων κλπ. Βλάβες σε έπιπλα, τάπητες, ρουχισμό κλπ.)».

12. Για αντικείμενα που έχασε ο πελάτης , ως ισχυρίζεται εντός ξενοδοχείου, τι ευθύνη φέρει η διεύθυνση;   Καλούμε αστυνομία;

Αν ο πελάτης έχασε αντικείμενα μέσα στο ξενοδοχείο, μπορεί η Διεύθυνση του ξενοδοχείου να καλέσει αστυνομία για εξέταση, γιατί πιθανό να μην είναι απώλεια, αλλά να πρόκειται για κλοπή. Η διεύθυνση του ξενοδοχείου ευθύνεται για κάθε βλάβη, καταστροφή, ή αφαίρεση των πραγμάτων που έφεραν μαζί τους στο ξενοδοχείο οι πελάτες, εκτός αν η ζημιά οφείλεται στον ίδιο τον πελάτη, ή σε επισκέπτη, συνοδό, ή υπηρέτη του, ή σε ανώτερη βία. (Νόμος 28/85, Άρθρο 14 (3) & (4)).

Σημ.: - Υπόψη μας οι ψευδείς καταγγελίες για αντικείμενα αξίας που είναι ασφαλισμένα.

13. Η ασφαλής παραμονή προσωπικοτήτων εντός ξενοδοχείου αποτελεί ευθύνη της αστυνομίας;

Μεταξύ των άλλων κυριοτέρων σκοπών και επιδιώξεων της Αστυνομίας είναι και η προστασία της ζωής των πολιτών, ανεξάρτητα της ιδιότητας τους. Σ' αυτούς περιλαμβάνονται και οι ξένοι υπήκοοι που βρίσκονται στο έδαφος της Ελλάδας, είτε αυτοί διαμένουν σε συγγενικά του σπίτια ή σε ξενοδοχεία.

Για Υψηλά Ιστάμενα Πρόσωπα που βρίσκονται στην Ελλάδα ως επίσημοι προσκεκλημένοι και διαμένουν σε ξενοδοχεία η Αστυνομία ενημερώνεται και λαμβάνει τα ανάλογα και αναγκαία προστατευτικά μέτρα.

Αν Υψηλά Ιστάμενα Πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα διαμένουν σε ξενοδοχεία, την ευθύνη για την ασφαλή διαμονή τους θα φέρει το ίδιο το ξενοδοχείο. Αν όμως συντρέχουν ειδικοί λόγοι για παροχή αστυνομικής ασφάλειας καλό θα ήταν να ενημερώνεται η Αστυνομία που αφού σταθμίσει την περίπτωση θα αποφασίζει ανάλογα.

Τα ξενοδοχεία, ως μέρη διαμονής πολλών προσώπων, πρέπει να διατηρούν δικούς τους «Άνδρες Ασφαλείας». Οπωσδήποτε η συνεργασία της Διεύθυνσης ενός ξενοδοχείου με την Αστυνομία πρέπει να είναι αρμονική, εποικοδομητική και συνεχής επίτευξη των επιδιωκομένων στόχων και σκοπών. Η Αστυνομία πάντοτε θα ανταποκρίνεται πρόθυμα σε τέτοιες παρακλήσεις που θα λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα.

14. Περιπτώσεις ταχύπλοων που εισέρχονται σε περιοχή λουομένων.

Απαγορεύεται η είσοδος των ταχύπλοωνκαι κάθε είδους μηχανοκίνητου ή ιστιοφόρου σκάφους και κάθε τι που ρυμουλκείται από αυτά σε περιοχή που κηρύχθηκε από τον Υπουργό Συγκοινωνιών & Έργων ως περιοχή αποκλειστικά για πρόσωπα που λούονται στη θάλασσα (Νόμος 72/68 Άρθρο 4). Η χρονική διάρκεια της περιόδου για την προστασία των λουομένων στη θάλασσα για το έτος 2000 είναι μέχρι τις 31.10.2000 μεταξύ των ωρών 0730 - 2030 κάθε μέρα.

Σε τέτοιες περιπτώσεις η Άκατος του Λιμενικού μπορεί να μπει σε περιοχή που κηρύχθηκε αποκλειστικά για λουσμένους στη θάλασσα για να σώσει ανθρώπινη ζωή, ή για να διώξει άλλη άκατο που παραβαίνει το Νόμο.

15. Περιπτώσεις πωλητών παγωτών, φρούτων κτλ επί της παραλίας.

Η πώληση παγωτών, φρούτων κλπ. επί της παραλίας απαγορεύεται. Το άρθρο 3 (γ) του βασικού νόμου (Νόμος 52/75), όπως αυτό τροποποιήθηκε την 17.10.1975, αναφέρει: «Απαγορεύεται η στάθμευση, τοποθέτηση, εγκατάλειψη ή ανέγερση στην περιοχή που καθορίζεται στη γνωστοποίηση, οποιουδήποτε μηχανοκίνητου οχήματος, σκάφους, τροχόσπιτου, κάρου, χειραμάξης, δοχείου, εμπορικών ειδών, εμπορικών υλικών ή οργάνων, περιπτέρου, σκηνής ή κάθε άλλο είδος παρόμοιας φύσης με τα εν λόγω οχήματα, σκάφη κλπ», εκτός αν έχει άδεια από τον Έπαρχο.

Ακτοφύλακες που μπορούν να διοριστούν από τον Έπαρχο μπορούν να εφαρμόζουν τις πιο πάνω πρόνοιες, πρόσθετα από την Αστυνομία.

16. Περιπτώσεις λουομένων που αφήνουν ακαθαρσίες επί της παραλίας ακόμη κι' εκεί που υπάρχουν κάλαθοι αχρήστων.

Οι λουόμενοι οφείλουν να διατηρούν την παραλία μας καθαρή. Διαπράττει αδίκημα εκείνος που αφήνει ακαθαρσίες επί της παραλίας (Άρθρο 3 (β) του Βασικού Νόμου Κεφ. 59). Και σ' αυτή την περίπτωση πρέπει να καθοδηγούμε τους λουόμενους να χρησιμοποιούν πάντα τους κάλαθους των αχρήστων όπου υπάρχουν, ή να βάζουν τα απορρίμματα τους σε τσάντες οι οποίες να τοποθετούνται μακριά από την παραλία, ή να τα μεταφέρουν οι ίδιοι σε μέρος απ' όπου το αυτοκίνητο για τη αποκομιδή απορριμμάτων θα πρέπει να τα μαζέψει.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οποιουδήποτε, να καταγγέλλεται για να παρουσιαστεί στο Δικαστήριο.

19. Περιπτώσεις που οχήματα σταθμευμένα στον περίβολο του ξενοδοχείου πάθουν ζημιά.

Ο ξενοδόχος δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά σε οχήματα ή οποιαδήποτε περιουσία που βρίσκεται μέσα σ' αυτά ενώ αυτά βρίσκονται σταθμευμένα στον περίβολο του ξενοδοχείου (Νόμος 28/85, Άρθρο 14 (7)).

Αν πρόκειται για δυστύχημα, τότε η αστυνομία πρέπει να ειδοποιείται για να επισκέπτεται το μέρος για εξέταση της υπόθεσης, γιατί ο χώρος μέσα στο ξενοδοχείο θεωρείται ως δημόσιο μέρος.

Επίσης η Αστυνομία να καλείται για οποιαδήποτε ζημιά για εξέταση και διαπίστωση κατά πόσο πρόκειται περί τυχαίας ή κακόβουλης ενέργειας.

20. Πελάτες που κάνουν θορυβούν πάνω στην παραλία και εντός της περιουσίας του ξενοδοχείου.

Σε πελάτες που θορυβούν, στην παραλία και εντός των ορίων του ξενοδοχείου, πρέπει να τους υποδειχθεί με ευγενικό τρόπο να παύσουν να προκαλούν άσκοπο θόρυβο. Πρέπει όμως πάντα να λαμβάνονται υπόψη οι σχέσεις των ξενοδόχων μετά των πελατών.

Σε περίπτωση που δε θα υπάρξει συμμόρφωση από μέρους εκείνων που θορυβούν και εφόσον η παραλία είναι δημόσιο μέρος, σωστό είναι να ειδοποιείται η Αστυνομία για περαιτέρω ενέργειες. Το ερώτημα αναφορικά με τους χώρους του ξενοδοχείου απαντάται συχνά σε προηγούμενα ερωτήματα. (Υπόψη και ο Καν. 65(1) (6) ΚΔΠ 192/85).

21. Περιπτώσεις που ένα ξενοδοχείο μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της τροχαίας.

Η αστυνομία έχει την ευθύνη για τη ρύθμιση και έλεγχο της τροχαίας κίνησης, την τήρηση της τάξης πάνω σε δημόσιους δρόμους, διαβάσεις ή σε οποιαδήποτε δημόσια εντευκτήρια, ή πάνω σε χώρους που είναι προσιτοί για το κοινό και την αποτροπή κατάληψης, εξ΄ αιτίας συγκεντρώσεων κλπ. σε δημόσιους δρόμους, ή σε άλλα δημόσιους χώρους και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία μπορεί να υπάρξει συμφόρηση ή μπορεί να κλείσει οποιαδήποτε οδός ή διάβαση (Άρθρο 22, Περί Αστυνομίας Νόμος).

Γι' αυτό αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που η παρουσία της Αστυνομίας, κατά τη γνώμη της διεύθυνσης του ξενοδοχείου, είναι απαραίτητη μπορεί ένα ξενοδοχείο να ζητήσει τις υπηρεσίες της τροχαίας. Η Αστυνομία αφού σταθμίσει το αίτημα από όλες του τις πλευρές θα αποφασίσει ανάλογα και ενημερώσει τη διεύθυνση του ξενοδοχείου.

22. Αν η διεύθυνση του ξενοδοχείου θεωρεί έναν πελάτη ανεπιθύμητο για λόγους συμπεριφοράς (δημιουργία φασαρίας, ενόχλησης άλλων θαμώνων κλπ.), μπορεί να ζητήσει τις υπηρεσίες της αστυνομίας για να τον διώξει;

Μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια της Αστυνομίας για να βοηθήσει. Πρέπει όμως να υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι για να γίνει κάτι τέτοιο και προπαντός για να εκδιωχθεί κάποιος πελάτης από το ξενοδοχείο.

23. Με την αύξηση της ανασφάλειας που σταδιακά αναπτύσσεται και στην Ελλάδα, τι προληπτικά μέτρα ασφάλειας πελατών θα μπορούσε να αναλάβει η Διεύθυνση ενός ξενοδοχείου;

Είναι γεγονός ότι λόγω της διεθνούς τρομοκρατίας παρατηρείται παγκόσμια κάποια ανασφάλεια. Δυστυχώς και η Ελλάδα δεν μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.

Για να καταπολεμηθεί αυτή η ανασφάλεια επιβάλλεται στενή συνεργασία των ξενοδόχων με την Αστυνομία. Οτιδήποτε το ασυνήθιστο και ύποπτο μέσα στο ξενοδοχείο ή οπουδήποτε αλλού να αναφέρεται αμέσως στην Αστυνομία. Επίσης πελάτες που φέρονται ύποπτα ή έχουν συναντήσεις με ύποπτα πρόσωπα, Έλληνες ή μη, να αναφέρονται στην Αστυνομία.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

24. Τι δικαιούται-επιβάλλεται να ζητήσει το ξενοδοχείο για να επιβεβαιώσει μια τηλεφωνική κράτηση από ένα μεμονωμένο πελάτη;

Τι γίνεται στην περίπτωση που ο πελάτης δεν εμφανιστεί και ζητά επιστροφή του ποσού της προκαταβολής

 

 

1. Το ξενοδοχείο για να επιβεβαιώσει μια κράτηση, δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή μέχρι και το 25% στο σύνολο της τιμής διανυκτέρευσης, για όλες τις ημέρες διαμονής έχουν που κρατηθεί. Η προκαταβολή δεν πρέπει πάντως να είναι κατώτερη του μισθώματος μιας ημέρας.

Πηγή: Κανονισμός σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών άρθρο 2

Διαβάστηκε 16087 φορές

Περιοχή Μελών

Σύνδεση
x
Εγγραφή
x


sete  podix  olive

Επικοινωνία

 
  +302810281492
  +302810281492
  Μουγλών & Δημοκρατίας, 71601
Ν. Αλικαρνασσός - Ηράκλειο - Κρήτη

Get Social